Egzekucja z udziału w nieruchomości byłego małżonka

Niekiedy zdarza się, że naszym dłużnikiem jest osoba rozwiedziona. Już na etapie postępowania egzekucyjnego, kiedy skierowaliśmy sprawę do komornika, może się okazać, że takiemu dłużnikowi przysługują składniki majątkowe, które wcześniej objęte były małżeńską wspólnością majątkową, w tym udział we własności nieruchomości. W tym momencie może Read More …