Źródła solidarnej odpowiedzialności dłużników

W polskim systemie prawnym dopuszcza się konstrukcję solidarnej odpowiedzialności za dług. Zgodnie z art. 366 § 1 kodeksu cywilnego kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od Read More …