Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Dominik Kozubski oferuje świadczenie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, oraz wszelkich jednostek organizacyjnych.

 

W ramach naszych usług zajmujemy się w szczególności:

– zastępstwem procesowym (reprezentacja przed sądami i urzędami),

– poradnictwem prawnym (w tym sporządzanie opinii prawnych, oraz sporządzanie i opiniowanie projektów umów),

– bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i instytucji.

Prowadzenie spraw gospodarczych: sporządzanie umów i aktów założycielskich spółek prawa handlowego; pomoc prawna w zakresie rejestracji spółek; reprezentacja procesowa przedsiębiorców; sporządzanie i opiniowanie umów; sporządzanie opinii prawnych.

Prowadzenie spraw cywilnych, w tym spraw z zakresu prawa konsumenckiego: sprawy z zakresu prawa zobowiązań, oraz prawa rzeczowego; sprawy z zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych; sprawy spadkowe; reprezentacja procesowa; sporządzanie i opiniowanie umów; sporządzanie opinii prawnych.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy: reprezentacja procesowa – sprawy o odszkodowanie; przywrócenie do pracy, wypłatę odpraw i innych świadczeń; poradnictwo prawne.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: rozwody; sprawy o alimenty; sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości: reprezentacja procesowa; bieżąca obsługa prawna, w tym sporządzanie i redagowanie wewnętrznych aktów wspólnoty (takich jak regulaminy, statuty, uchwały itp…), sporządzanie opinii prawnych.