Zespół

Radca prawny Dominik Kozubski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Absolwent aplikacji radcowskiej odbywanej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – nr wpisu na listę radców prawnych: GD/GD/2877.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych już jako student prawa, a następnie w ramach pracy aplikanta radcowskiego, by ostatecznie rozpocząć własną praktykę prawniczą.

W ramach posiadanego doświadczenia zawodowego zajmował się w szczególności obsługą podmiotów gospodarczych, oraz jednostek sektora finansów publicznych, obejmującą m.in. reprezentację przed sądami i urzędami, sporządzanie umów i opinii prawnych, oraz bieżącą obsługę korporacyjną.

Nieobce mu są również zagadnienia związane z obsługą osób fizycznych, w tym zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego, prawa pracy i rozwiązywania sporów pracowniczych, jak również zagadnienia związane z prowadzeniem spraw cywilnych.